Księża

Proboszczowie w Parafii Św. Rocha

Ks. dr Aleksy Kowalski (15 IX 2019 – )
Ks. Andrzej Sewerynek (od 3 XI 2014 – 14 IX 2019)
Ks. Robert Marcin Woźniak (2010-2014)
Ks. Paweł Hadaś (2002-2010)
Ks. Czesław Zbigniew Ptaszek (1997-2002)
Ks. Józef Wenanty Mazur (1996-97)
Ks. Mirosław Turoń (1993-96)
Ks. Jarosław Binek (1991-93)