Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłana w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.http://www.parafiaborowiec.pl/images/pytania/rada_200.jpg